FAQ

ไปเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่

โรงเรียนการบินที่อเมริกาส่วนใหญ่จะกำหนดอายุนักเรียนต้อง 17 ปีขึ้นไป เพราะตามกฏการบิน ผู้ที่จะสอบใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL: Commercial Pilot License) ได้นั้น จะต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะฉะนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จึงกำหนดให้อายุ 17 เรียนได้ เพื่อให้พอเรียนจบอายุ 18 ปีพอดี ถึงจะสอบ license ได้ แต่บางโรงเรียนการบินก็ตัดปัญหา กำหนดให้ผู้มาเรียนต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปเลย ก็มี…สำหรับอายุขั้นสูง ไม่มีกำหนด อายุมากเท่าไหร่ก็เรียนได้ บางคนอายุเกิน 50 แล้วมาเรียนนักบินเพื่อตามความฝันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ ถ้าตรวจสุขภาพผ่าน นั่นแปลว่าคุณแข็งแรงพอที่จะเรียนนักบินแน่นอน

จบการศึกษาระดับใดถึงจะเรียนได้

ในส่วนวุฒิการศึกษา โรงเรียนการบินส่วนใหญ่ไม่มีกำหนด นั่นคือ การศึกษาระดับใดก็สามารถไปเรียนนักบินได้ แต่สำหรับเรา Skytouch Academy กำหนดให้นักเรียนต้องมีวุฒิม.6 ขึ้นไปจึงจะสามารถมาสมัครได้ นั่นแปลว่าน้องๆที่จบม.6 แล้ว สามารถไปเรียนนักบินที่อเมริกาได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม ในการสมัครงาน สายการบินส่วนหนึ่ง (โดยเฉพาะสายการบินในไทย) จะมีการกำหนดการรับนักบินที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้น เราจึงแนะนำน้องๆว่า ถ้ามี Budget ก็ให้เรียนปริญญาตรีที่อเมริกาไปเลย (ทางเรามีติดต่อให้) หรือเรียนนักบินกลับมาแล้วเรียนปริญญาตรีต่อก็ย่อมได้ หรือเรียนปริญญาตรีให้จบก่อน แล้วจึงค่อยไปเรียนนักบิน จบมาก็สามารถสมัครงานได้ทันที

ค่าเรียนชำระอย่างไร แบ่งชำระเป็นงวดๆได้หรือไม่

แต่ละโปรแกรมของเรามีการชำระค่าเรียนแตกต่างกันออกไปตามที่แต่ละโรงเรียนการบินกำหนด สำหรับหลักสูตรที่เป็น All-in-One Package ทุกหลักสูตรจะมีการแบ่งชำระค่าเรียน ซึ่งแต่ละหลักสูตรแบ่งงวดและระยะเวลาไม่เท่ากัน แต่ทุกหลักสูตรมีการชำระงวดแรกเหมือนกัน คือ งวดแรก 300,000 บาท เป็นค่าสมัครเรัยน ค่าตรวจสุขภาพ FAA Medical Class 2 และค่าเรียนคอร์สปรับพื้นฐานนักบินในประเทศไทย…สำหรับหลักสูตรที่เฉพาะค่าเรียนนักบิน จะไม่มีการแบ่งชำระ ต้องชำระงวดเดียวทั้งหมด

หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยมากแค่ไหน

ทุกหลักสูตรทุกโปรแกรมของเรา เป็นโปรแกรมที่เราจัดทำร่วมกับโรงเรียนการบินชั้นนำระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้การรองรับตามมาตรฐาน FAR 141 ซึ่งเมื่อเรียนจบจะสามารถสอบ FAA CPL License หรือใบอนุญาตนักบินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ชื่อว่ามีมาตรฐานสูงที่สุดในโลก (เพราะสอบยากมากๆ ทั้งต้องสอบหลาย Stage ค่าสอบ Stage ละเป็นหมื่นๆ) ซึ่งสามารถใช้ประกอบอาชีพนักบินที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถนำไป Convert License สมัครงานประเทศใดก็ได้ในโลก รวมทั้งในประเทศไทย เมื่อเรียนจบแล้ว ต้องการกลับมาทำงานที่ไทยได้ทันที ก็สามารถมา Convert License ที่กรมการบินพลเรือน เพื่อให้ได้ใบอนุญาตของไทยและนำไปใช้สมัครงานได้ทุกสายการบินในประเทศไทย

ถ้าเรียนจบแล้ว สามารถสมัครงานได้เลยหรือไม่

เมื่อเรียบจบแล้ว กลับมาที่ไทยใช้เวลา Convert License 1-2 เดือนแล้วสามารถสมัครงานตามสายการบินต่างๆในไทยได้เลย แต่สำหรับบางโรงเรียนการบินในโปรแกรมของเราสามารถออกได้ทั้ง Visa M-1 และ Visa F-1 ซึ่งสำหรับ Visa F-1 เมื่อเรียนจบแล้ว จะสามารถทำงานที่อเมริกาได้ทันที 1 ปี

แต่ละหลักสูตรต่างกันอย่างไร ควรเลือกอย่างไรดี

เนื่องจากทางเรามีหลายหลักสูตรหลายโปรแกรมให้เลือก ซึ่งทุกหลักสูตร เราจัดทำร่วมกับโรงเรียนการบินชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก FAA (สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา) ตามมาตรฐาน FAR 141 (มาตรฐานสูงสุดของโรงเรียนการบินUSA ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก) สำหรับค่าเรียนที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นกับ Type เครื่องบิน รัฐและเมืองที่โรงเรียนการบินนั้นๆตั้งอยู่ (ค่าครองชีพแตกต่างกัน) รวมถึงชื่อเสียงของโรงเรียนนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อค่าเรียนโดยตรง และสำหรับโปรแกรมที่เป็น All-in-One Package นั้น ยังขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ที่พัก บางที่อาจเป็นแบบห้องนอนที่มีรูมเมทซึ่งก็จะมีใช้จ่ายที่ตำกว่าโปรแกรมที่ห้องนอนเป็นห้องนอนเดียวไม่ต้องแชร์กับใคร อย่างนี้เป็นต้น…สำหรับท่านใด ไม่รู้จะเลือกโปรแกรมไหนดี สามารถโทรสอบถามโดยตรงได้ที่ 086-700-8040 ครับผม

จะมาเรียนโปรแกรมนี้ ต้องสอบอะไรก่อนหรือไม่

เราไม่มีการสอบเข้า มีแต่การสอบออก กล่าวคือ ทุกโปรแกรมของเราที่เป็น All-in-One Package จะมีการคอร์สปรับพื้นฐานความรู้นักบิน (Pre-Ground School) เมื่อเรียนจบจะมีการจัดการสอบ ถ้าสอบผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ ถึงจะสามารถไปเรียนต่อนักบินที่อเมริกาได้ ถ้าสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนปรับพื้นฐานต่อจนกระทั่งสอบผ่าน ทางสถาบันจะเป็นผู้ประเมินให้ว่านักเรียนมีความพร้อมทั้งในแง่ความรู้การบินและภาษาอังกฤษดีเพียงพอที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาหรือไม่

ไปเรียนที่อเมริกา ภาษาอังกฤษต้องดีขนาดไหน ต้องสอบพวกโทอิค โทเฟลหรือไม่

สำหรับโรงเรียนการบินส่วนใหญ่จะไม่มี Requirement สำหรับคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบมาตรฐานพวก TOEIC, TOEFL, IELTS พวกนี้ จะไม่ต้องสอบ แต่ทุกโรงเรียนจะกำหนดว่า นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอ ในระดับสื่อสารได้ ทั้งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ซึ่งถ้านักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอ ทางสถาบันจะมีคอร์สภาษาอังกฤษบริการให้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จะเรียนโปรแกรมนี้ ต้องมีพื้นความรู้ทางการบินมาก่อนหรือไม่

ไม่ต้องมีเลย เพราะทางสถาบันเรามีคอร์สปรับพื้นฐานความรู้นักบินหรือ Pre-Ground School สอนติวเข้ม 100 ชั่วโมงเต็ม ให้นักเรียนได้มีพื้นฐานความรู้นักบินที่มากพอสำหรับการต่อยอดในการนักบินที่อเมริกาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคอร์ส Pre-Ground School ของสถาบันเรา ทุกวิชาสอนโดยทีมครูการบินผู้เชียวชาญและสอบครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • Aviation Terminology
 • Air Traffic Control (ATC) Communications
 • Basic Aerodynamics
 • Weight & Balance
 • Fundamentals of Flight
 • Airspace
 • VFR Navigation
 • Cross-Country Flight Planning
 • Aeromedical & Human Factors
 • Night Operations
 • Emergency Operations
 • Airport Operations
 • Aviation Weather

นอกจากนี้ทางเรายังมีคอร์สภาษาอังกฤษบริการสำหรับนักเรียนที่ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ซึ่งจะสอนครอบคลุม 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก จะเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ที่เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เพื่อใช้ในการเรียนและการสื่อสารในชีวิตประจำวันเมื่ออยู่ทีประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับส่วนที่สองจะเป็นภาษาอังกฤษการบินโดยเฉพาะ (Aviation English) ซึ่งจะเป็นการสื่อสารสำหรับที่ใช้ในวงการการบินโดยเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เรียนโปรแกรมนี้ จบมาทำงานได้เลยหรือไม่

จบมาแล้วสามารถสมัครงานนักบินได้ทันที ถ้าสนใจทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วถือ Visa M-1 ต้องกลับมาเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศไทยก่อนแล้วจึงจะสามารถกลับไปทำงานได้ แต่ถ้าถือ Visa F-1 สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที… แต่ถ้าสนใจกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเลย ก็กลับมา Convert License ที่กรมการบินพลเรือนและสมัครงานนักบินแบบ Qualified Pilot (QP) ได้ทุกสายการบิน (การบินไทยรับทุกปี)

ทำไมค่าเรียนบินที่อเมริกาบางแห่งถึงถูกกว่าที่ไทยค่อนข้างมาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศศูนย์กลางการบินของโลก เพราะเป็นจุดกำเนิดของวงการการบิน (First Flight สองพี่่น้องตระกูลไรท์) และเป็นประเทศที่มีขนาดอุตสาหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานผลิตเครื่องบินตั้งอยู่มากมาย ทั้งเครื่องบินใหญ่อย่าง Boeing และเครื่องบินเล็กที่นิยมใช้ฝึกบินอย่าง Cessna หรือ Piper ก็มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศนี้ ค่าเครื่องบิน ค่าบำรุงรักษา รวมอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆจึงมีค่าใช้จ่ายที่ตำกว่า ซึ่งเฉลี่ย (เฉพาะค่าเรียน) 1.2-2.0 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งในโรงเรียนการบินในไทยจะประมาณ 2.2-2.5 ล้านบาทขึ้นไปนี่เฉพาะค่าเรียน…ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งทั้งยากต่อการจัดการทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทางสถาบันเราเลยจัดโปรแกรม All-in-One Package ให้เพื่อความสะดวกแก่นักเรียน รวมทั้งทำราคาให้ต่ำที่สุดและรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เช่น ค่าที่พักตลอดหลักสูตร เมื่อรวมๆแล้ว หลายๆโปรแกรมยังถูกกว่าเรียนที่ไทย บางโปรแกรมราคาสูงกว่าเพียง 10-20% เรามองว่า ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีที่ได้ไปเรียนถึงอเมริกา ได้ไปฝึกการใช้ชีวิต ได้เปิดโลกกว้าง ได้ฝึกภาษา ได้เรียนนักบินในมาตรฐานที่ดีกว่า จบมาก็มีโอกาสที่กว้างกว่า

เรียนที่นี่ กับเรียนที่โรงเรียนการบินในไทย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

จุดที่เหมือนคือ ได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีหรือ CPL (Commercial Pilot License) เหมือนกัน มีชั่วโมงบินพอๆกัน คือ 200 ชั่วโมงกว่าๆ บินตามมาตรฐาน แต่จุดที่ต่างกันมีหลายจุดมากๆ คร่าวๆคือ ถ้าเรียนนักบินที่อเมริกา จบมาจะได้ CPL ของอเมริกา (ได้รับจาก FAA) เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ใช้สมัครงานที่ใหนก็ได้ในโลก จะเริ่มทำงานที่อเมริกาก็ได้ หรือกลับมาทำที่ไทยก้ได้ แต่เรียนนักบินที่ไทย จบมาจะได้ CPL ของไทย (ได้รับจากกรมการบินพลเรือน) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย สามารถสมัครงานได้เฉพาะสายการบินในไทยเท่านั้น นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการไปเรียนที่อเมริกา กลับถูกกว่า แถมการไปเรียนนักบินที่อเมริกายังได้เปิดประสบการณฺ์ ได้เปิดโลกกว้าง ฝึกการใช้ชีวิต ฝึกภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีมาตรฐานในการเรียนนักบินที่สูงกว่า เราภูมิใจที่จะกล่าวว่าโปรแกรมของเรามีมาตรฐานการเรียนนักบินที่สูงกว่าโรงเรียนการบินในประเทศไทย

***ดูรายละเอียดในประเด็นนี้เพิ่มเติมที่ http://www.skytouchuspilot.com/thaivsusa/

โปรแกรมที่เป็นเฉพาะค่าเรียน กับ All-in-One package ต่างกันอย่างไร

สำหรับ Skytouch US Pilot Program ของเราแบ่งเป็น 2 รูปแบบ หนึ่งคือเป็นโปรแกรมที่รวมค่าเฉพาะค่าเรียน คือรวมเฉพาะค่าเรียนนักบินที่อเมริกาอย่างเดียว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ส่วน All-in-One Package จะเป็น Program ที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เพื่อความสะดวกสบายของนักเรียน นั่นคือ รวม…

 • ค่าดำเนินเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ทั้ง 5 ตัว
 • ค่าเรียนปรับพิ้นฐานนักบินในไทย (Pre-ground School)
 • ค่าเรียนนักบินที่สหรัฐอเมริกาทั้งหลักสูตร (CPL with IR and ME)
 • ค่าที่พักอย่างดีตลอดหลักสูตร (มีสระว่ายน้ำและฟิตเนส สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Full Service ชั้นนำ ไปกลับ ไทย-สหรัฐอเมริกา
 • ค่าตรวจสุขภาพ FAA Mecical Class 2
 • ค่าสอบ FAA License (Checkride)
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนักบินทั้งหมด
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 5 ล้านบาท
 • ค่าธรรมเนียมทำวีซ่า
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-โรงเรียนการบิน (เฉพาะบางโปรแกรม)
 • ค่ารถรับส่งที่พัก-โรงเรียนการิบนตลอดหลักสูตร (เฉพาะบางโปรแกรม)

เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

สถาบันเรารับสมัครตลอดทั้งปี ตามโรงเรียนการบินที่สหรัฐอเมริกา ที่เปิดรุ่นใหม่ (Batch) ทุกๆต้นเดือน แต่อย่างไรก็ตาม บางโปรแกรมรับนักเรียนจำกัด ดังนั้นถ้าสนใจเรียน แนะนำให้รีบสอบถาม เพราะบางโปรแกรมถ้าเต็มโควต้าแล้ว จะต้องรอสมัครปีหน้าเลย

FAQ didnt solve your problem?

Here are several ways to contact us

Head Office: Samyan,U Center Buildings 2, Soi Chula 42, Bangkok

Tel: 095-519-1446

E-mail: SkytouchThailand@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/SkytouchThailand

Line ID: SkytouchThailand

Instagram: SkytouchThailand

US Pilot Seminar

สัมมนาแนะแนวเรียนนักบินที่อเมริกา อธิบายทุกแง่มุม ตอบทุกข้อซักถาม พร้อมกรอกเอกสารลุ้นรับทุนเรียนนักบิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่า 100,000 บาท (เฉพาะงานนี้เท่านั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.skytouchuspilot.com/seminar/

Office Hours

มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ สถาบัน Skytouch Academy สามย่าน ซอยจุฬา 42 ถนนพญาไท กรุงเทพ โทรสอบถามเส้นทางได้ที่ 095-519-1446 เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. นอกเวลาทำการ กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน